Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Συνέδριο 2016 - Χορωδία Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού Χανίων

Η Ψαλτική Τέχνη

στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα 

Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016 


1η Ψαλτική Εκδήλωση

Χορωδία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Νομού Χανίων «Γεώργιος ο Κρης»

(Διευθύνει ο κ. Ιωάννης Σκαλιδάκης)

  1. «Μακάριος ἀνήρ», εκλογή στίχων εκ του α' καθίσματος του Ψαλτηρίου, ήχος πλ. δ', μέλος Γεωργίου του Κρητός (εκ της Πανδέκτης Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Δομεστίκου, τόμος Α', Κωνσταντινούπολη, 1850)
    [download mp3]
  2. «Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών», α' αντίφωνον των αναβαθμών, ήχος βαρύς, μέλος (φερόμενο ως) Ιωάννου Δαμασκηνού (εκ του Αργού Αναστασιματαρίου, Πατριαρχική Μουσική Βιβλιοθήκη τόμος Α', Κωνσταντινούπολη, 1868)
    [download mp3]
  3. «Εὐλόγησον τὸν στέφανον», κοινωνικόν της Ινδίκτου, ήχος α', μέλος Γεωργίου του Κρητός (εκ του χειρογράφου 152 της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Χανίων, α' τέταρτο του 19ου αιώνα)
    [download mp3]