Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Συνέδριο 2016 - Γυναικείος Βυζαντινός Χορός Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου

Η Ψαλτική Τέχνη

στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα 

Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016 


2η Ψαλτική Εκδήλωση

Γυναικείος Βυζαντινός Χορός Ιερού Ναού Αγίου Τίτου Ηρακλείου

(Διευθύνει η κα. Χαρά Γρύλλου-Λενακάκη)

  1. Ὕμνος εἰς τούς ἐν Ἀρκαδίῳ καί ἁπανταχοῦ τῆς Κρήτης ὑπέρ πίστεως, πατρίδος καί ἐλευθερίας ἀγωνισαμένους, ήχος πλ. δ', ποίημα και μέλος Παύλου Γ. Βλαστού
    [download mp3]
  2. 15 τροπάρια εἰς τούς ἐν τῇ Ι. Μ. Ἀρκαδίου πεσόντας τῇ 7ῃ καὶ 8ῃ Νοεμβρίου 1866, ήχος πλ. δ' κατά τριφωνίαν, ποίημα Ιερομονάχου Δανιήλ Κουφάκη, τονισθέντα υπό Ανδρέου Γιακουμάκη
    [download mp3]
  3. «Οἱ τὰ Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες», χερουβικόν της εβδομάδος, ήχος πλ. α', μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (σειρά α')
    [download mp3]