Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Συνέδριο 2016 - 4η Συνεδρία: Προσωπικότητες της Ψαλτικής

Η Ψαλτική Τέχνη

στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα 

Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016 


4η Συνεδρία: Προσωπικότητες της Ψαλτικής

(Προεδρεύων: κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης)

 • Αντώνιος Μιχελουδάκης, «Τα πρόσωπα της ψαλτικής στο Ρέθυμνο του 19ου αιώνα»
  [download mp3]
 • Δημήτριος Κολλίντζας, «Φίλιππος Τζαγκαρόλος, ένας άγνωστος μελοποιός του Μαθηματαρίου»
  [download mp3]
 • Εμμανουήλ Σουργιαδάκης, «Απολαβές και εισοδήματα των πατριαρχικών και ενοριακών ψαλτών στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 18ο αιώνα»
  [download mp3]
 • Παναγιώτης Χοβαρδάς, «Ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Δάφας: συμβολή στην ψαλτική παράδοση της Θεσσαλονίκης του 20ου αιώνα»
  [download mp3]
 • Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, «Αντώνιος Ιερεύς και Μέγας Οικονόμος της Μεγάλης Εκκλησίας»
  [download mp3]
 • Ερωτήσεις - Συζήτηση
  [download mp3]