Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Συνέδριο 2016 - 3η Συνεδρία: Η Ψαλτική Παράδοση και η Εξέλιξή της

Η Ψαλτική Τέχνη

στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα 

Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016 


3η Συνεδρία: Η Ψαλτική Παράδοση και η Εξέλιξή της

(Προεδρεύων: κ. Εμμανουήλ Γιαννόπουλος)

 • Νικόλαος Ταπραντζής, «Κεκραγάριον Ιακώβου, ήχος α΄ – μεταβυζαντινή εξηγητική και νέα μέθοδος – συγκριτική μελέτη πηγών, αναλύσεις – επισημάνσεις» [ζητούμε συγγνώμη για τη χαμηλή ποιότητα ήχου στα πρώτα 3 λεπτά λόγω τεχνικού προβλήματος]
  [download mp3]
 • Μάξιμος Καλιακάτσος-Παπακώστας, «Η βυζαντινή μουσική υπό το πρίσμα υπολογιστικών μοντέλων»
  [download mp3]
 • Ιωάννης Λιάκος, «Η ψαλτική τέχνη της Θεσσαλονίκης κατά τον Κ΄-ΚΑ΄ αιώνα»
  [download mp3]
 • Κωνσταντίνος Καραγκούνης, «Το όλον και τα επί μέρους στην ψαλτική»
  [download mp3]
 • Ερωτήσεις - Συζήτηση
  [download mp3]