Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Συνέδριο 2016 - Βυζαντινή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

Η Ψαλτική Τέχνη

στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα 

Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016 


2η Ψαλτική Εκδήλωση

Βυζαντινή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

(Διευθύνει ο κ. Εμμανουήλ Σουργιαδάκης)

  1. «Ὢ τῆς πανσόφου προνοίας Θεοῦ», δοξαστικόν αίνων της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου, ήχος πλ. α', μέλος Εμμανουήλ Σουργιαδάκη
    [download mp3]
  2. «Δοῦλοι, Κύριον. Ἀλληλούια», πολυέλεος (εκλογή στίχων), ήχος δ' άγια, μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου
    [download mp3]
  3. «Θαυμαστὴ τοῦ Σωτήρος», ιδιόμελον κατανυκτικών εσπερινών Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήχος α' τετράφωνος, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
    [download mp3]