Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Συνέδριο 2016 - Χορωδία Σωματείου Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου

Η Ψαλτική Τέχνη

στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα 

Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016 


1η Ψαλτική Εκδήλωση

Χορωδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου «Ανδρέας ο Κρήτης»

(Διευθύνει ο κ. Ιωάννης Τσερεβελάκης)

  1. «Ἄξιόν ἐστίν ὡς ἀληθῶς», τριαδικά τροπάρια του όρθρου, ήχος β', μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
    [download mp3]
  2. «Δοῦλοι, Κύριον. Ἀλληλούια», πολυέλεος (εκλογή στίχων), ήχος γ', μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
    [download mp3]
  3. «Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν», καλοφωνικός ειρμός, ήχος α', μέλος Μπαλασίου Ιερέως και Νομοφύλακος και «Τεριρέμ», κράτημα (τμήμα), ήχος α', μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
    [download mp3]