Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

Συνέδριο 2016 - Βυζαντινός Χορός Χανίων

Η Ψαλτική Τέχνη

στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα 

Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016 


1η Ψαλτική Εκδήλωση

Βυζαντινός Χορός Χανίων

(Διευθύνει ο κ. Ιωάννης Καστρινάκης)

 1. «Πάντα χορηγεῖ», εσπέριον στιχηρόν της Πεντηκοστής, ήχος α', μέλος Αγιοτριαδίτικο (καταγραφή Ι. Καστρινάκη κατά την προφορική παράδοση των Αγιοτριαδιτών Ιεροσπουδαστών της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης)
  [download mp3]
 2. «Εξομολογεῖσθε τῶ Κυρίῳ», πολυέλεος (εκλογή στίχων), ήχος πλ. β' νενανώ, μέλος Πέτρου Μπερεκέτου (απόδοση Θρασυβούλου Στανίτσα)
  [download mp3]
 3. «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς», αργή δοξολογία η «πάντερπνος» (εκλογή στίχων), μέλος Γερμανού Νέων Πατρών (καλλωπισμός Ιωάννου [Καλομενοπούλου] Πρωτοψάλτου Κρήτης, εξήγηση Γεωργίου Χατζηθεοδώρου εκ του χειρογράφου 160 Συμεών Ιερομονάχου Κρητός της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Χανίων, 1821)
  [download mp3]
 4. «Ἀγαπήσω σε, Κύριε», ύμνος εις τον ασπασμόν, ήχος β', μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου (απόδοση Θρασυβούλου Στανίτσα)
  [download mp3]